Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s.

Centrum se zabývá rozvojem celoživotního vzdělávání, poskytuje potřebné rady zájemcům o další vzdělávání a nejnovější poznatky v teoretické výuce a odborné praxi. Řeší projektovou činnost v oblasti vzdělávání. Poskytuje informace a rady zájemcům o získání některé z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. Úspěšným složením zkoušek z jednotlivých profesních kvalifikací je možné snadnějším a především rychlejším způsobem získat u autorizovaných osob výuční list na zájmové pracovní profese.

K 31.1.2012 skončila činnost Centra uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. (CUCU ÚK) jako Regionálního konzultačního centra pro potřeby projektu KURIKULUM S v Ústeckém kraji. CUCU ÚK nabízí kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nejen na základě rozhodnutí MŠMT o přidělené akreditaci, ale také nabízí organizaci kurzů Místních center uznávání a celoživotního učení při středních školách Ústeckého kraje. Více informací získáte v sekci DVPP.

Místní centrum uznávání a celoživotního učení při Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, p.o. pořádá kurz studia pedagogiky podle Zákona 563/2004 Sb., §22, odst. 1a), které je určeno pro učitele odborných předmětů střední školy, učitele praktického vyučování střední školy, učitele odborného výcviku střední školy, učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii a didaktiku.

Studium bude, v případě dostatečného počtu zájemců, zahájeno v listopadu 2016 v přednáškovém sále Vzdělávacího střediska VOŠ a SŠ Varnsdorf, Karlova 3317. Závěr studia je plánován na konec března 2017. Cena kurzu je stanovena na 7400 Kč.

Počet on-line vyplněných životopisů Europassu vzrostl o 55 %

Nejčastěji ho vyplňují lidé hledající práci číšníka, programátora a prodavače

Obliba jednotného formátu životopisu, který se z iniciativy EU začal před deseti lety používat pod názvem Europass-životopis, roste. Jen za polovinu letošního roku si jej ve všech jazycích podle průzkumu Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy Cedefop vyplnilo více než 10 milionů Evropanů. Rychlým tempem roste i zájem o on-line formu Europass-životopisu.

Česká republika evropský trend potvrzuje. Zatímco v prvním pololetí roku 2014 byl počet životopisů, které si Češi vyplnili on-line, přes 87 tisíc, letos ve stejném období přes 135 tisíc. „Nárůst je dán tím, že se za prvé zvyšuje povědomí o evropském formátu životopisu, o kterém běžně informují své klienty i úřady práce, a za druhé je vyplnění životopisu poslední dva roky pro uživatele velmi snadné, návodné a při vyplňování ho provází rady a tipy, jak jednotlivé kolonky vyplnit,“ vysvětluje Irena Palánová, vedoucí Národního centra Europass.

Europass-životopis je strukturovaný formát životopisu, který má jednotnou podobu ve všech zemích EU a lze ho vyplnit zdarma a on-line v 27 jazykových verzích. Životopis je součástí širší rodiny dokumentů Europass, k nimž patří také jazykový pas nebo dodatek k osvědčení. „Původně vznikly pro hledání práce a studia v zahraničí, postupně se ale ukazuje, že jejich využití je širší a že je lidé používají při hledání práce v ČR,“ doplňuje Irena Palánová.

Kdo si Europass-životopis vyplňuje nejčastěji?

Nejvíce si životopis Europassu podle statistik Cedefop vyplňují lidé ucházející se o tyto profese: číšník, počítačový programátor, prodavač v obchodě, zdravotní sestra, recepční, kuchař, úředník, strojní inženýr, sekretářka v administrativě a inženýr.


Zdroj: Cedefop

Více informací najdete na www.europass.cz.

Zkratka EQF bude uvedena na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu

Podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací pod zkratkou EQF na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří.

Součástí vyhlášky jsou nové formuláře vysvědčení a dalších dokladů, které školy mohou nepovinně vydávat již nyní. Od 1. 10. 2017 bude používání formulářů s uvedenou zkratkou EQF povinné. Vyhlášku a její přílohy – vzory formulářů vysvědčení a dalších dokladů - si můžete prohlédnout zde.

Přehled dokladů ve vzdělávání a příslušné úrovně EQF:

  • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání - EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů dvouletých oborů – EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů – EQF 3
  • Vysvědčení o maturitní zkoušce - EQF 4
  • Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom o absolutoriu v konzervatoři - EQF 6
  • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole – EQF 6

Absolventská vysvědčení tak budou dalšími doklady, kde je úroveň EQF uvedena. Od roku 2012 je údaj o úrovni kvalifikace podle EQF součástí dokumentů Europassu (dodatku k osvědčení, dodatku k diplomu absolventa vyšších odborných škol a životopisu), objevuje se také na osvědčeních o získání profesní kvalifikace (v rámci Národní soustavy kvalifikací).

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Rámec vznikl s cílem usnadnit mobilitu lidí v Evropě, zlepšit srozumitelnost kvalifikací napříč Evropou a také proto, aby si lidé uvědomili, jakou úroveň kvalifikace mají.

Více informací najdete na www.eqf.cz.

Regionální konzultační centrum pro potřeby projektu KURIKULUM S

Prostory pro semináře

Nabízíme prostory pro Vaše semináře. celý článek

Orgány společnosti

Seznam členů jednotlivých orgánů společnosti s uvedenými kontaktními údaji.
celý článek

Autorizované osoby

Informace o autorizaci pro profesní kvalifikace podle zák.č.179/2006 Sb.
celý článek

Místní centra

Seznam místních center Centra uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s. s uvedenými kontaktními údaji.
celý článek

Tiskové zprávy

Důležitá sdělení určená médiím a široké veřejnosti.
celý článek

© 2008 Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s.
Autoři stránek: Petr Kozák & žáci 3. ročníku oboru Informatika v ekonomice

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!